DISTRIBUCE VLHKOSTI

EDS tedy Extra Dry System je unikátní inovace v absorpčních pomůckách Seni. Díky přidání speciální netkané textilie, která v absorpčním jádru rozvádí vlhkost, pohlcují výrobky Seni tekutinu značně rychleji než dosud. Vrstva z EDS, umístěná pod povrchovou textilií umožňuje rychlejší a důkladnější rozvedení vlhkosti uvnitř absorpčního jádra, což značně zvyšuje pocit sucha a zlepšuje pohodlí uživatele výrobku.